Referat fra Generalfor. 29.04.2016

Referat af Generalforsamlingen i Ensemblets Venner
Fredag den 29. april 2016 kl. 17:00 på HEART

Birgit Toft bød velkommen.

Der blev sunget et par sange, herunder Jenny Riis’ tekstversion af ”For alle de små blomster”, som blev til i anledningen af Vennekredsens 25-års jubilæum.

1. Valg af dirigent
 – Kurt H. Jørgensen blev valgt.
– Det blev konstateret, at der blev indkaldt til GF med det rette varsel, og at den gennemføres på det i vedtægterne fastlagte tidspunkt.

 2. Beretning af foreningens virksomhed
– Birgit Toft fortalte om sommerudflugten til Silkeborg Bad og den fine tilslutning til den.
– I slutningen af juni var mange frivillige på arbejde, da der skulle pakkes sæsonprogrammer og sendes medlemskort ud. Der var ligeledes stor deltagelse af frivillige hjælpere fra ensemblet i
– Nørre Vosborg Kammermusikfestivalen og julekoncerterne med Händels Messias.
– I december var der julegløgg i anledning af en åben prøve.
– Birgit fremhævede Niels Gades indsats som ”rejsearrangør”, som bl.a. stod bag vennekredsens tur til Toronto og/eller New York. Rejsebrevet fra denne tur kan læses på vennekredsens del af EMVs hjemmeside.
– Birgit nævnte betydningen af, at Vennerne kommer til koncerterne, ikke mindst under Nørre Vosborg Kammermusikfestivalen.
– Det er fortsat ensemblets ønske, at der bliver købt så mange billetter som muligt i forvejen og via Billetlugen.dk, så der kan ses, hvor stort et publikum der forventes til de enkelte koncerter. Vennerne får her som udgangspunkt yderligere en rabat, så den enkelte billet kun koster 50 kr. i stedet for venneprisen på 75 kr.
– Vennekredsens har pt. 370 medlemmer, dog har ikke alle betalt deres kontingent endnu, da vi er midt i betalingsperioden forud for næste sæson. Birgit fremhævede kontingentbetalingens betydning, så der også kan uddeles nogle penge til ensemblets.
– Birgit læste listen over erhvervssponsorerne op og takkede dem for deres engagement.
– I 2015 blev der uddelt godt 80.000 kr. til ensemblet, 40.000 til de næste to Gade-CD’er og godt 40.000 kr. til årets julekoncerter.
– Birgit takkede Karolina og Yavor for deres akkompagnement af sangene samt ensemblets administration.
– Desuden takkede Birgit de tilstedeværende for deres tilslutning såvel bestyrelsen for dens arbejde i løbet af året.

Olivers beretning (del 1 )
– Oliver: Det er en stor fornøjelse at få lov at fortælle om ensemblet i dette forum. Han  fortæller om de store turneers sæson, Vintertoner i Ikast og Charlottes 10års jubilæum.
– Oliver fremhæver den store variation i ensemblets virke, og om stoltheden ved de prominente gæster, som har optrådt sammen med ensemblet:

  • Christina Landshamer
  • Paolo Russo
  • Charles Neidich
  • JO-sangerne
  • Sergio Azzolini
  • og ikke mindst  Carsten Dahl

– Det betyder en blåstempling af kvaliteten. Men vigtigst er publikum og ikke mindst Vennernes opbakning. Dette sikres ved et bredt program, og at der afvikles koncerter i alle afkroge af de 4 kommuner.
– Af særlige tiltag har der været huskoncerter, boligforeningskoncerter, formidling  for voksne, musikken på vrangen, skolekoncerter,ligesom der har været optakt og eftersnak ved koncerterne.
– Koncerterne i forbindelse med fejringen af Carl Nielsen var formidable, og her fremhæves Kirsten Olesens og Midt Vest Pigekorets medvirken.
– Der har været en stor udenlandsk aktivitet, som har været en stor udfordring, men også en stor glæde.
– I Toronto spillede ensemblet sammen med en af verdens bedste klarinettister,  Charles Neidich, som i næste sæson kan opleves under ”Vintertoner” i Struer. I New York medvirkede Christina Landshamer.
– Venneudflugten til Kunstmuseet i Silkeborg, Kammermusikfestivalen på Nr. Vosborg og Koncerten i Tivoli fremhæves.
– Der blev efterspurgt et telefonnummer til Billetlugen, som man kan ringe til i tilfælde af tekniske problemer.
– Det blev rost, at EMV kan høres så tit på DR.
– Henny inviterede til koncerten på Højskolen Skærgården og gjorde opmærksom på næste års
– Venneudflugt, der går til Venø Efterskole, og opfordrede til at tage mange gæster med til sæsonåbningskoncerten på Herning Gymnasium.
– Der blev opfordret til, at optakterne blev holdt på dansk, hvor Oliver gjorde opmærksom på det dilemma, at ikke alle musikere, selv om de taler dansk, føler sig tryg nok ved det, når de skal tale offentligt. Der blev udtrykt den holdning, at det må være i orden, at der bliver talt engelsk, hvis bare der bliver talt langsomt og tydeligt.


3. Fremlæggelse af regnskab for 2015
– Hanne fremlagde og uddybede regnskabet, som endte på et underskud på 22.375 kr., hvorefter foreningens egenkapital andrager 100.803 kr.
– Kurt H. Jørgensen nævnte, at der var et overskud på godt 50.000 kr. i 2014 og kun et mindre tilskud til ensemblet. Regnskabet er blevet underskrevet af kasserer og revisor.
– Regnskabet blev godkendt af Generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af det årlige kontingent
– Pt. er kontingent på 125 kr., og der blev givet udtryk for, at det gerne må være højere.
Generalforsamlingen besluttede imidlertid foreløbigt at følge bestyrelsens indstilling og at holde fast ved de 125 kr.


5. Fremtidige aktiviteter
– Birgit adviserede, at der kommer mindst ét vennearrangement allerede til efteråret.

Olivers beretning (del 2)
– Den 9. juli er der koncert i Vildbjerg kirke, og så er der jo kammermusikfestival på Nr. Vosborg 30. juni-3. juli.
– Næste sæson starter med et brag: Der er sæsonåbning på Herning Gymnasium og i Folkets Hus i Struer, en operetteinspireret koncert, hvor Lisbeth Kjærulff og Jens Søndergaard medvirker.– I forbindelse med Niels V. Gades 200 års jubilæum i 2017 afholdes koncert i Århus og på Diamanten i København 5.-6. maj.
– Vintertoner i Struer 1. weekend i februar.
– Der er indspillet fem CD’er med N.V. Gades musik hvoraf den første nu er udgivet. Der er ligeledes netop blevet udgivet én CD med musik af Hans Abrahamsen, en nr. 2 kommer til efteråret. Desuden udgives der snart CD’er med kammermusik af Peter Bruun, Mozart og Dvorak, samt improvisationsmusik med Carsten Dahl og Lars Greve.
– Der vil ikke blive store udenlandske turneer i den kommende sæson, da der ikke kan blive tid til det.
– Oliver retter en stor tak til vennekredsen og særligt bestyrelsen for økonomisk tilskud og praktisk hjælp. Ligeledes stor tak til Niels Gade for det store arbejde med at arrangere rejserne.

6. Valg til bestyrelsen
– Ellinor Bach Jørgensen og Tove Munch modtager ikke genvalg.
– Hanne Green og Jenny Riis er på genvalg og modtager det.
– Birgit Hesselvig Nielsen og Niels Gade (suppleanter) er ligeledes på valg og modtager genvalg.
– Birgit introducerede ideen om et associeret medlemskab af bestyrelsen.
– Hanne, Jenny, Birgit og Niels blev alle sammen (gen)valgt til bestyrelsen.


7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
– Ejnar Støvring gav udtryk for sit ønske om, som suppleant for bestyrelsen, at få flere ”i sin aldersgruppe” til at engagere sig for ensemblet, ikke mindst mhp. fremtidigt mdlemskab af bestyrelsen.
– Birgit Toft fortalte om Lise Bakkestrøm Rosenbæk, som hun i et stykke tid har arbejdet på at få med i bestyrelsen.
– Lise Bakkestrøm Rosenbæk og Ejnar Støvring blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.


8. Valg af revisor og -suppleant
– Immanuel Rønnow blev genvalgt som revisor og Mogens Schultze som revisorsuppleant.
– Der var ingen punkter under ”eventuelt”.
– Birgit takkede Kurt og Immanuel for deres hjælp som hhv. dirigent og revisor.
– Birgit takkede Ellinor og Tove for deres tid i bestyrelsen.
– Henny takkede Birgit for hendes engagement som formand.

 

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1519120076e@ofn1519120076i1519120076