Referat fra Generalfor. 29.03.2017

Referat fra generalforsamling i Ensemblets Venner 29. marts 2017

Sted: Kirkehuset, Østre Kirkevej 1, Herning
Tid kl. 17.00-19.00

 

DAGSORDEN

Pkt. 1 valg af dirigent.
Birgit Hesselvig Nielsen  blev valgt.

Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed v. Birgit Toft, vedlagt.
Der var ingen kommentarer til beretningen og den blev enstemmigt godkendt.

Olivers beretning
Sidste år sluttede med en åben prøve og julehygge
Så var der Vinterkammermusikfestival  med en meget dygtig fagottist Sergio Azzolini, som vi også skal høre i aften.
Gadefejring Gade-CD nr. III  ( som vennerne har sponsoreret)
Der er store begivenheder som ligger lige om hjørnet

 • Vennerejsen til København 6. maj 2017
 • Tivoli-festivalen
 • Vosborg festival (med DSQ)
 • Venneudflugt 11. juni til Venø
 • De kommer 3 meget forskellige udgivelser af Mozart/Dvorák, Abrahamsen og Tangology

Den kommende sæson fortsætter vi med at fejre Gade bl.a. i København, i Hamborg og på Usedomer Musikfestival, som kan være et udflugtsmål for Ensemble MidtVests venner.

 • Populær sæsonåbning i slutningen af august i Struer
 • Kulturnatten i Ikast 29.09.
 • Julekoncert i Herning
 • Vintertoner-festival i Holstebro
 • Der er en ny 4-årig aftale med Statens Kunstfond i hus.
 • Ensemblet fortsætter med publikumudviklingsprojektet, som begyndte i 2016
 • Der er nye kulturpolitikker i både Herning og Ikast-Brande Kommuner, hvor der er fokus på sundhed og erhverv.
 • Der kommer sikkert flere ”Tag en ven med koncerter ”
 • Opfordring til at tage med til en koncert med Martins elever mandag 24.04.17

Og en Tak fra Oliver

Fordi I er så trofast et publikum til koncerterne, som nu har et gennemsnit på 98 tilhørere
For alle de mange fantastiske oplevelser vi kan have sammen med jer.
For al den hjælp I bidrager med – særlig til bestyrelsen
For det økonomiske bidrag, som betyder mere og mere for hvert år, når  der bliver skåret i de statslige bevillinger.
Til Henny for sponsoratet
Fordi I er rigtige venner.

Fortsat god generalforsamling og god fornøjelse med koncerten.

 

Pkt. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Regnskabet blev uden kommentarer enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Fastsættelse af det årlige kontingent.
Kontingentet fastholdes.

Pkt. 5 Fremtidige aktiviteter.
Vi fortsætter i samme stil som omtalt i beretningen.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Birgit Toft og Henny Rønnov er på valg og modtager genvalg, begge blev genvalgt
Bente Bendix modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. Bente bliver fremover associeret medlem
Ejnar Støvring blev nyvalgt til bestyrelsen.

Pkt. 7 Valg af 2 suppleanter for 1 år
Lise Rosenbæk, Sunds blev valgt som den ene og Carsten Dalsgaard, Ikast blev valgt som den anden suppleant.

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant.
Immanuel Rønnov blev genvalgt som revisor og Mogens Schultze blev genvalgt som suppleant.

Pkt. 9 Eventuelt.
Henny Rønnov rettede en stor tak til Birgit Toft fordi hun påtager sig posten som formand, selv om hun har bopæl i København.

Oliver: Stor tak til Henny for at have sponsoreret sin kulturpris dels til Herning Kirkes Drengekor og dels til et arrangement med Ensemble MidtVest.

 

Referent
Jenny Riis/Birgit Hesselvig Nielsen  

 

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1521899291e@ofn1521899291i1521899291