Referat fra Generalfor. 19.04.2018

Referat fra generalforsamling i Ensemblets Venner 19. april 2018

Sted: Heart sal 2
Tid: kl. 17-19

 

Dagsorden

Pkt. 1: Valg af Dirigent
Birgit Hesselvig Nielsen blev valgt

Pkt. 2: Formandens beretning v. Birgit Toft, vedhæftet
Beretningen godkendes

Klara Bernat:

Efteråret 2017:
Der har været koncert med deltagelse af Danish Str. Quartet samt flere internationale koncerter

Foråret 2018:
I uge 17 går turen til Wales
I uge 20/21 går turen til Italien
I uge 26/27 er der Kammermusikfestival på Nr. Vosborg. Gæst her er en percussionist, som Klara       kender

Hvad der bl.a. kommer i 2018/2019:
Tur til USA
I slutningen af september et stort program med hele ensemblet

Pkt. 2: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Regnskabet blev enstemmigt godtaget efter forklaring om, hvad støtten til ensemblet er gået til

Pkt. 4: Fastsættelse af kontingent
Efter mange drøftelser i bestyrelsen hæves kontingentet til 150 kr. pr. person

Pkt. 5: Fremtidige aktiviteter
Vi fortsætter med vore faste aktiviteter, som er ”Tag en ven med” i de fire Ensemble-byer, Julehygge med åben prøve, Koncertudflugt og Kunst og Koncert. Der fortælles om en aktivitet i udlandet med koncert for og med børnebørn, var det noget? Susanne Olufsen påpeger at det er formen, vi skal tænke på og tale det godt igennem sammen med ensemblet.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Hanne Green, Niels Gade, Birgit Nielsen og Jenny Riis er på valg og modtager genvalg. Dog frasiger Hanne sig kassererposten.

Pkt. 7: valg af suppleanter
Begge suppleanter genvælges.

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Immanuel Rønnow blev genvalgt som revisor og Mogens Schultze blev genvalgt som suppleant.

Pkt.9: Repræsentant fra Ensemblet Venner i Ensemblets bestyrelse
Henny har brugt lang tid på at få Henrik Majgaard til at overtage denne post efter sig. Susanne Olufsen stiller spørgsmålstegn ved, om man kan det, når han ikke er medlem af vennernes bestyrelse.

Efterfølgende er det undersøgt, at der i Ensemblets vedtægter står:
Stk. 3: En repræsentant for Ensemblets Venner deltager som tilforordnet i bestyrelsen, (uden stemmeret).

Dermed er valget af Henning Majgaard i orden.

Pkt. 10: Eventuelt
Ib Niemann klager over akustikken i rummet

Knud Dideriksen roser ensemblet for at tage kammermusikfestivalen op og fortæller om en oplevelse ved overværelse af ”Morgendagens Stjerner”, hvor der kun var ganske få tilhørere. Knud Dideriksen opfordrer til at støtte op om musikken, vi kan ikke være andet bekendt.

Referent:
Ejnar Støvring/ Jenny Riis

 

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1563951986e@ofn1563951986i1563951986