Formandens beretning 13.04.2015

Beretning til generalforsamling 2015 den 13. april – Ensemblets Venner

Velkommen til Vennekredsens årlige generalforsamling. Vi er glade for, at det igen er lykkedes os at lægge GF sammen med en koncert, og det er da en særlig glæde, at det er en rigtig ørehænger, der er på programmet i aften – Forellekvintetten – bedre kan det ikke blive. Vi er jo en del romantikere her i Vennekredse med hang til de wienerklassiske toner.

Vennernes indsatser i det forgangne år har været sådan lidt i stil med de tidligere år. Vi har hjulpet til med praktiske ting – sælge billetter og vin bliver der ikke mere af – det ordner sig herude, men de frivillige hænder i bestyrelsen bliver brugt flittigt, når der skal pakkes programmer og sendes de årlige breve ud.

Selvom vi jo har gjort brug af Internettet ved f.eks. at smelte vores nyhedsbrev sammen med Ensemblets nyhedsbrev, er der fortsat nogen, der får særbehandling – nemlig de, der endnu ikke har en e-mailadresse. Hanne går troligt rundt med en papirudgave af nyhedsbrevet.

Med nyhedsbrevet får I nu flere og hyppigere informationer, så vi håber alt i alt, at det var en fordel at slå vore nyhedsbreve sammen. Henny har taget initiativ til mange ekstra mails til Vennerne, og det har vi indtryk af er en stor hjælp til at huske på, hvornår koncerterne afholdes.

Marlenes nyhedsbrev skal jo læses i sin helhed, før man når ned til Vennekredsens informationer, men det er vel blot lige til man har vænnet sig til det, så vi fortsætter med det samarbejde.

Vennekredsen har et fint medlemstal – det ligger stabilt – og lige nu er der 364 medlemmer.

Når vi ser tilbage på de sidste 9 år, har der været en meget stor fremgang – fra 130 i 2006 til 364 her i år.

2006: 130

2007: 178

2008: 196

2009: 200

2010: 280

2011: 254

2012: 364

2013: 371

2014: 364

Vi har kunnet donere et meget stort beløb til Ensemblet i år – det drejer sig om støtte til to ting – dels den årlige julekoncert, som Ensemblet opfører sammen med Herning Kirke. Her gav vi et bidrag på 48.000 kr.

Indspilning af Gades kammermusikværker er også et stort projekt, som vi har betalt 40.000 kr. til – der vil også være et tilskud i det kommende år til fortsat udgivelse af Gades symfonier – det har vi allerede lovet Ensemblet.

Det er vi glade for at kunne give, og vi må jo sige tak til Vennerne og til vores sponsorer, for indtægterne til vores godgørenhed kommer jo fra de to kilder.

Tak til sponsorerne, som her udgør en lang liste efterhånden, og der er jo derfor også særligt én person, som skal have en tak – og det er Henny som igen og igen rejser penge gennem sponsorater med en utrættelig energi.

Sponsorerne er:

CAN Management A/S
Nordea
Egetæpper
Aage Damgaard APS
C.C. Contractor
Hans Foxbys Fond
Multi-Support R&D A/S
Handelsbanken
Bestseller Retail Europe A/S
JBS Textile Group

Alle med 3.000 kr.
 

Herning Gymnasium 2.000 kr.
KPC Byg A/S 1.000 kr.
Og så har vi fået en ny sponsor – Midtconsult- som her i år er med på 3.000 kr.

Og når vi skal til at se på regnskabet, så vil I se, at vi har pengene, vi gi’r ikke af penge, vi ikke har.

Ved sommer- og juletid får medlemmerne et papir-brev af Oliver med tak for den støtte, som Vennekredsen giver. De breve er vi særligt glade for, for det er jo en værdsættelse af den indsats, som Vennekredsen yder. Vi har også fået en fornem placering i Ensemblets musikprogram, og vores rejse med Ensemblet til London i dette forår var også omtalt i års-programmet.

Og tak til bestyrelsen og jer, der bruger jeres fritid og gode kræfter på en god sags tjeneste.

Så var der vennerejsen, der i marts i år gik til London. Vi var 14 deltagere, som deltog i de to koncerter, hvoraf den ene – impro-koncerten – ikke var særlig godt besøgt, og hvor vi som venner udgjorde ca. halvdelen af publikum. Det føltes godt at vi kunne polstre dette koncertsted, som var en kælder i en almindelig etageejendom, med midtjyder. Anden koncert var i et nyt koncert-venue – nybygget og fantastisk flot. Og Ensemblet brillerede med bl.a. gamle Carl Nielsen og hans udødelige Blæserkvintet opus 43 (den med Min Jesus lad mit hjerte få). Der er skrevet et rejsebrev af Jette Bidinger, og det blev bragt i Herning Folkeblad straks efter turen. Tak til Niels for hjælp til arrangementet og også tak til Nicholas for at sørge for hotel og billetter.

Den årlige sommerudflugt gik til Staarup Hovedgaard ved Skive. Der var stort fremmøde, og med et benspænd i form af et klaver, der ikke kunne komme op på første sal, gik det hele vist godt til sidst.

Tak til Oliver, Nicholas, Marlene og Thomas for dejligt samarbejde. Det er skønt at være venner med nogen, der værdsætter vores hjælp. Det gælder både jer i administrationen og musikerne, som vi er så heldige at komme til at kende godt, ikke mindst når vi rejser sammen med dem.

Birgit Toft

GF – april 2015

 

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1519530966e@ofn1519530966i1519530966