Formandens beretning 19.04.2018

Beretning til generalforsamling 2018 den 19. april – Ensemblets Venner

Velkommen til Vennekredsens årlige generalforsamling her på Heart.

Vi er så mange til GF i år, at vi har fået lov at få plads i et udstillingsrum midt iblandt de mange billeder, som repræsenterer adskillige millioner, så vær forsigtig – hold jer på 2 meters afstand fra væggene.

Tak til Heart fordi vi har fået denne fine placering.

Post festum: akustikken var helt usædvanlig dårlig, og det beklager vi.

Der er igen gået et år og vi fra bestyrelsen er glade for at se så mange tilmeldte. Vi er meget glade for den opbakning, som I giver ved at møde op både her og ved alle de andre arrangementer, som Vennekredsen er involveret i.

Vi skal holde GF efter vedtægterne om lidt, og vi afslutter med lidt mad, så vi ikke går til koncerten med rumlende maver. Der er optakt kl. 19, så vi har altså et par timer her sammen.

Vi skal have valgt en dirigent, og bestyrelsen foreslår Birgit Nielsen.

BERETNING OM ÅRET, DER ER GÅET
Jeg vil begynde med at fortælle, at vi i 2017 havde 401 betalende medlemmer, og det er en stigning på 28 medlemmer ift. året før. Det er vi meget begejstrede for, og vi kan på den måde fortsat støtte Ensemblet med et pænt beløb hvert år. Det vil vi vende tilbage til, når regnskabet bliver gennemgået af Hanne. Desværre er der kun 241, der har betalt kontingent, men som I ved, har vi et fantastisk inkasso-system her i Vennekredsen.

På sponsorsiden er det stort set ved det gamle – tak til alle dem, og jeg vil lige nævne dem nu:

CAN Management A/S
Nordea
Egetæpper
Aage Damgaard APS
C.C. Contractor
Hans Foxbys Fond
Multi-Support R&D A/S
Handelsbanken
Bestseller Retail Europe A/S
JBS Textile Group
Midtconsult (var ikke med her i 2017, men forventes at være med fra 2018)

Alle med 3.000 kr.  

Herning Gymnasium 2.000 kr.
KPC Byg A/S 1.000 Kr.

En ny sponsor er kommet til i 2017 – det er Vestergaard-Poulsen.

Vi er dybt taknemmelige for de bidrag, så vi sammen med kontingenterne kan give en ordentlig skærv til Ensemblets projekter.

I det forgangne år har vi gentaget en del af de arrangementer fra året før – det drejer sig om:  

Tag en ven med – til udvalgte koncerter i de fire Ensemble-byer kan medlemmerne tage en ven med gratis.

Julehyggen – det er en eftermiddag, hvor der synges julesange og -salmer, der serveres gløgg og æbleskiver, og Ensemblet inviterer til åben prøve i Koncertsalen.

Koncert og Kunst – det foregik i Herning her på Heart, hvor Vennerne fik en rundvisning i Jens Søndergaards billedunivers, efterfulgt af et måltid. Der var optakt og endelig en koncert.

Så er der GF, som vi forsøger at gøre lidt ud af ved at invitere på mad og drikke – og der er koncert bagefter.

Koncertudflugt – i 2017 gik udflugten til Venø.

Koncertrejser – vi arrangerede en koncertrejse til København hvor Ensemblet spillede i Den sorte Diamant i anledning af Niels V. Gades 200 års fødselsdag.

Andet
Vi er som altid Ensemblet behjælpelige med en hånd hist og her, og der skal jo fortsat pakkes programmer til næste sæson, og der er også bud efter os på Nr. Vosborg Festivalen.

Vi holder Vennerne informerede om Ensemblets koncerter og Vennekredsens arrangementer ad to kanaler – den ene kanal er jo Ensemblets eget månedlige nyhedsbrev, som Maja udsender, og det andet er Hennys nyhedsmail, som I får, når der er behov for det. Og det er der jo engang imellem, når vi vil minde jer om en koncert eller et arrangement, eller når vi vil rykke jer for kontingent. Vi finder også på at skrive lidt om andre arrangementer, hvis det passer ind i nyhedsbrevet. I har sikkert fundet ud af, at Ensemblet har fået nyt bookingsystem – det vil vi gerne have, at I bruger – og sådan nogen ting skriver vi også om.

Med denne beretning vil jeg gerne slutte af med at takke musikerne for fantastisk gode musikalske oplevelser, tak til Ensemblets administration, Klara, Maja, Nicholas og Thomas for godt samarbejde, tak til jer Venner for den opbakning, I giver ved at være til stede ved koncerter og for hjælp ved forskellige arrangementer. Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.

April 2018
Birgit Toft, formand for Vennekredsen

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1563949997e@ofn1563949997i1563949997