Formandens beretning 29.03.2017

Beretning til generalforsamling 2017 den 29. marts – Ensemblets Venner

Velkommen til Vennekredsens årlige generalforsamling her i Menighedshuset ved Herning Kirke. Vi er her, fordi Ensemblet giver koncert fra baroktiden med gæstemusikeren Sergio Azzolini på fagot i kirken senere i aften. Og tak fordi vi må være her.

Det er ud over GF også en særlig dag i dag – det er nemlig sådan, at Ensemblets Venner har 30 års jubilæum i år. De fleste af jer vil vide, at Vennekredsen blev etableret tilbage i Herning Stadstrios tid, og det var Henny, der i sin tid brugte en forsamling af kvinder – Da Capo – til at stifte Vennekredsen. Det var i 1987, og det er vidunderligt at tænke tilbage på alle de oplevelser, som både den gamle Vennekreds og den nye har stået bag.  

 

Men nu til GF 2017.

Vi holder GF efter vedtægterne om lidt, og vi afslutter med lidt mad, så vi ikke går til koncerten med rumlende maver.

I det forgangne år har Vennekredsen været mere aktiv end tidligere, bl.a. har vi haft et par arrangementer, hvor vennerne har kunnet tage en ven med – det foregik i alle 4 Ensemble-byer. Formålet var naturligvis at få flere nye medlemmer. Det gav 6 nye medlemmer

Vi har også haft arrangementer på kunstmuseerne i Herning og Holstebro – forud for en koncert netop på museerne. Vi ved, at musik og kunst klæder hinanden, og der var naturligvis også igen en bagtanke – nemlig at tiltrække nye medlemmer.

Derudover havde vi – og det er vel ved at være en tradition – en eftermiddag midt i december med julehygge og æbleskiver – og en åben prøve. Her dukkede 30 venner op.

I juni sidste år oplevede Vennekredsen medlemmer en dejlig eftermiddag på højskolen Skærgården her syd for Herning. Det var årets koncertudflugt, og den var som sædvanlig godt besøgt med ca. 75 deltagere.

Endelig var der så den store udflugt med Ensemblet til Toronto og New York. Engang imellem arrangerer Vennekredsen sådan en stor udflugt, og på denne rejse var der 6 deltagere. Det var anden gang, at vi var over Atlanten med Ensemblet. Vi har lavet et rejsebrev, så de, der ikke var med, kan få en fornemmelse af, hvad der sker på sådan en tur.

Sæsonstarten i august var et særligt arrangement, da det var Ensemblet og Henny Rønnow, der i fællesskab åbnede ballet. Henny havde fået Herning Folkeblads Fonds Kulturpris, og den donerede hun halvdelen af til Ensemblet med den klare melding, at pengene skulle bruges til at smøre øregangene med overvejende wienerklassisk musik. Og det blev da en kæmpesucces med en totalt udsolgt sal på Herning Gymnasium.

Det var så arrangementerne, men Vennekredsens medlemmer har også været i gang på andre fronter, f.eks. var vi inviteret til en workshop om Publikumsudviklings-projektet. Derudover giver vi en hånd med ved de store forsendelser, f.eks. når sæsonprogrammet skal pakkes, og vi giver også en hånd med ved Julekoncerten i Herning Kirke og på Nr. Vosborg Festivalen.

Vi holder Vennerne informerede om Ensemblets koncerter og Vennekredsens arrangementer ad to kanaler – den ene kanal er jo Ensemblets/ Marlenes nyhedsbrev, som kommer stabilt hver måned. Den anden en Hennys kanal, som kommer mere, når der er behov for det, og oftest kort tid før en koncert. Hennys nyhedsbrev dækker også lidt mere konkrete Venneting, f.eks. kontingent og ikke mindst rykkere for kontingent. Jeg påstår, at vi har regionens bedste inkasso-afdeling.

Vi har gennem de sidste par år støttet Ensemblets administration i deres bestræbelser på at få os til at bestille billetter over Billetlugen. Det er en stor hjælp for administrationen, når den kan se, hvor mange billetter, der er solgt. Hvis der er få solgte billetter, går managerne i gang med at få hentet flere publikummer ind, da det jo drejer sig om at få fyldt sæderne – både for musikernes skyld men også for at sikre fremtiden. Så vi vil blive ved med at opfordre jer til at gå omkring Billetlugen.

Vi er fort tiden ca. 400 medlemmer – det er altid lidt uvist med antallet på det her tidspunkt, fordi det samtidig er betalingsperioden. Men vi anslår, at de fleste ender med at betale deres kontingent – ellers har vi jo i Vennekredsen en aktiv inkassovirksomhed.

Vores sponsorer er trofaste, og det er vores fundraiser også. Henny arbejder utrætteligt for at holde fast på sponsorerne, og rækken af sponsorer ser sådan ud d.d.:

CAN Management A/S
Nordea
Egetæpper
Aage Damgaard APS
C.C. Contractor
Hans Foxbys Fond
Multi-Support R&D A/S
Handelsbanken
Bestseller Retail Europe A/S
JBS Textile Group
Midtconsult

Alle med 3.000 kr.  

Herning Gymnasium 2.000 kr.

KPC Byg A/S 1.000 kr.

Med den støtte, vi henter fra sponsorerne og med det kontingent, som Vennekredsen får fra medlemmerne, er vi i stand til at donere et ikke helt lille beløb til Ensemblets forskellige projekter. I år har vi doneret ca. 75.000 kr. fordelt på 30.000 kr. til julekoncerten, 20.000 kr. til endnu en NW Gade CD og desuden 25.000 kr. til publikumsudviklingsprojektet. Vi er glade for, at vi kan give denne støtte til Ensemblet.

Med denne beretning vil jeg gerne slutte af med at takke musikerne for fantastisk gode musikalske oplevelser, tak til Ensemblets administration, Oliver, Marlene, Nicholas og Thomas for godt samarbejde, tak til Vennerne for den opbakning I giver ved at være til stede ved koncerter og for hjælp ved forskellige arrangementer. Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.

 

Marts 2017
Birgit Toft, formand for Vennekredsen

 

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1521899358e@ofn1521899358i1521899358