Referat fra Generalfor. 28.03.2019

Referat fra generalforsamling i Ensemblets Vennekreds 28. marts 2019

Sted: Cafeen på Heart, tidspunkt: 17-19

Ny medarbejder præsenteres:

Jens-Ulrik er tiltrådt i stedet for Nikolas

Dagsorden

Pkt. 1: Valg af dirigent

Birgit Hesselvig Nielsen blev valgt

Pkt. 2: Formandens beretning

Beretningen godkendes

Pkt. 5: fremtidige aktiviteter:

Planlagte aktiviteter og drøftelse heraf ved Birgit Toft:

 • Koncertrejse til København 16.-18. maj, flyer uddelt
 • Julehygge
 • Nytårskur
 • Generalforsamling
 • Udflugt i år på Lemvig Gymnasium
 • Næste år et sted i den vestlige landsdel – postfestum er det blevet fastlagt til Skarrildhus
 • Tag en ven med. Praktiserer vi det? Forslag om en vilkårlig dato i stedet for som nu en fastlagt dato. Der foreslås eksklusiv billet/partoutbillet udsendt med medlemskortet. Det skal drøftes i bestyrelsen.

Forslag efterlyses

Knud Didriksen nævner ensemblets medvirken ved gudstjenester, som har været rigtig godt og gerne må gentages. Det sker også den 14. april kl. 10.30 i Rind Kirke.

Klaras beretning:

Klara udtrykker sin glæde ved vennekredsen og vores deltagelse i koncerterne. Fortæller om planlagte aktiviteter:

 • Koncerter i USA, bl.a. Canada, Vancouver, Washington.
 • Kammermusikfestival på Nr. Vosborg med deltagelse af Andreas Brantelid
 • Highlights – sæsonåbningskoncert med ungarsk musik og ny musik med gamle toner
 • Messias igen og med deltagelse af Sct. Clemenskoret
 • Til april Beethoven koncert
 • Februar/marts koncert med kontrabassist fra Norge

Pkt. 3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på de nuværende 150 kr. pr. person

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Birgit Toft, Henny Rønnow og Lise Bakkestrøm Rosenbæk er på valg og modtager alle genvalg

Pkt. 7 Valg af 2 suppleanter:

Suppleant Carsten Dalgaard modtager genvalg

Mette Marie Jensen bliver valgt som suppleant

Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant:

Immanuel Rønnow og Mogens Schulze modtager begge genvalg

Pkt. 9 Evt.:

Birgit Toft retter en stor tak til Hanne Green for hendes mangeårige store indsats som kasserer og overrækker Hanne en gave

Lise Bakkestrøm Rosenbæk er fremtidig kasserer

Henny Rønnow opfordrer alle til at bruge Safeticket ved billetbestilling, denne procedure er blevet væsentligt nemmere

Referent Jenny Riis

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1594122062e@ofn1594122062i1594122062