Formandens beretning 28.03.2019

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING 2019 DEN 28. MARTS – ENSEMBLETS VENNER

Velkommen til Vennekredsens årlige generalforsamling her på Heart.

Dejligt at se så mange – og nu er vi heldigvis tilbage i vores vante omgivelser i forhold til sidste år, hvor vi ganske vist var omgivet af stor kunst, men når man ikke kan høre, hvad der bliver sagt, er det jo lige fedt, hvor mange millioner, der hænger på væggene.

Der er igen gået et år og vi skal lige runde alle de begivenheder, som Vennekredsen har gennemført i det forgange år. Først og fremmest er det dejligt at mærke den opbakning, som I som Venner giver til Ensemblet ved at møde op både her og ved alle de andre arrangementer, som Vennekredsen er involveret i.

Vi skal holde GF efter vedtægterne om lidt, og vi afslutter med lidt mad, inden vi går til koncert kl. 19.30.

Men inden vil vi gerne præsentere Ensemblets nye administrative medarbejder – Jens-Ulrik, som afløser Nicholas.

Vi skal lige synge vores slagsang, som vi efterhånden har tradition for, og herefter begynder vi generalforsamlingen.

GF:

Vi skal have valgt en dirigent, og bestyrelsen foreslår Birgit Nielsen.

BERETNING OM ÅRET, DER ER GÅET

Jeg vil begynde med at fortælle, at vi i 2018 havde 400 betalende medlemmer, og det er nøjagtig det samme som året før. Det er vi meget begejstrede for, og vi håber bare, at antallet vil være konstant også gennem det kommende år, selvom vi nu har hævet kontingentet til 150.

Vi kan på den måde fortsat støtte Ensemblet med et pænt beløb hvert år. Der er mange, der endnu ikke har betalt, og det vil vi naturligvis gerne slå et slag for, da vi gerne skal have orden i medlemmerne, inden vi skal til at trykke medlemskort om kort tid. Men som I ved, har vi et fantastisk inkasso-system her i Vennekredsen. Vi vil i denne forbindelse opfordre til, at I laver en aftale med jeres bank om den årlige overførsel – det er IKKE Betalingsservice, som er en udgift for Vennekredsen, så det har vi valgt fra.

SPONSORER
På sponsorsiden er der sket et par ting. En ud (Midtconsult) og en ind Thygesen Textile Group) samt Nordea, som vi endnu ikke har fået fornyet vores aftale med.

Can Management A/S
Nordea
Egetæpper
Aage Damgaard Aps
C. C. Contractor
Hans Foxbys Fond
Multi-Support R&D A/S
Handelsbanken
Bestseller
JBS Undertøjet A/S
Thygesen Textile Group A/S

Alle 3000 kr.

Herning Gymnasium           2000 kr.
KPC                                          1000 kr.

Vi er dybt taknemmelige for de bidrag fra vores sponsorer, for sammen med kontingenterne kan vi give en ordentlig skærv til Ensemblets projekter.

I 2018 har vi kunnet give 100.000 kr. til Ensemblet (for regnskab 2017) og desuden et beløb til reparation af flyglet (godt 16 tKr.). Også lige for at minde jer om, at flyglet er Vennekredsens donation for mange mange år siden – dengang der endnu ikke var et Ensemble, men kun en stadstrio.  

 

ARRANGEMENTER

I det forgangne år har vi haft følgende arrangementer:

Tag en ven med – til udvalgte koncerter i de fire Ensemble-byer kan medlemmerne tage en ven med gratis.

Julehyggen – det er en eftermiddag, hvor der synges julesange og -salmer, der serveres gløgg og æbleskiver, og Ensemblet spillede en koncert efterfølgende i Koncertsalen.

Koncert og Brunch – i samarbejde med Heart serverede cafeen en lørdag brunch og der var en mindre koncert med blæserne.

Så er der GF, som vi forsøger at gøre lidt ud af ved at invitere på mad og drikke – og der er koncert bagefter.

For første gang inviterede Ensemblet og Heart alle os Venner på en nytårskur – det var hyggeligt, og den begivenhed kunne blive en god tradition.

Koncertudflugt – i 2018 gik udflugten til Kunstpavillonen i Videbæk. Med besøg i Henning Larsens smukke pavillon og en masse billeder malet af Arne Haugen Sørensen. Der var koncert i Videbæk Kirke, hvor man vist også fik set en ny altertavle. Jeg har hørt, at der var lidt tumult ved kassen på museet.

Koncertrejser – har vi ikke gjort noget ud af i 2018, men jeg har en overraskelse til jer, når vi senere skal snakke om fremtidige arrangementer.

Andet

Vi er som altid Ensemblet behjælpelige med en hånd hist og her, og der skal jo fortsat pakkes programmer til næste sæson, og der er også bud efter os på Nr. Vosborg Festivalen. Vi vil gerne lave en liste med frivillige, som vi kan ringe til, og den vil Henny nok skrive om i et af sine nyhedsbreve.

 

NYHEDSBREVE

Vi holder Vennerne informerede om Ensemblets koncerter og Vennekredsens arrangementer ad to kanaler – den ene kanal er jo Ensemblets eget månedlige nyhedsbrev, som Maja udsender, og det andet er Hennys nyhedsmail, som I får, når der er behov for det. Og det er der jo engang imellem, når vi vil minde jer om en koncert eller et arrangement, eller når vi vil rykke jer for kontingent. Vi finder også på at skrive lidt om andre arrangementer, hvis det passer ind i nyhedsbrevet. I har sikkert fundet ud af, at Ensemblet har fået nyt bookingsystem – det vil vi gerne have, at I bruger – og sådan nogen ting skriver vi også om.

 

BOOKING SYSTEM

Det hedder SafeTicket og det er ganske nemt at bruge. Vi bruger det til alle Vennekredsens arrangementer, og vi håber I vil bruge det flittigt – også f.eks. til denne generalforsamling, hvor man kan købe billetter til 0 kr. Det er jo for at give arrangører en melding om, hvor mange der køber billet, så man kan være forberedt.

 

BETALING AF KONTINGENT

Vi forsøger jo hele tiden at gøre det nemmere for os alle at håndtere billetter og indbetalinger. Så jeg vil også gerne slå et slag for automatisk betaling af kontingentet. Det er let at bede sin bank om at overføre 150 kr. en gang om året. Så er I fri for at holde øje med, om I har betalt, om I har betalt to gange, eller måske tre gange, som et enkelt medlem har gjort. Snak med jeres bank om det. Det er IKKE betalingsservice, som nogen af jer sikkert bruger. Det koster en del at bruge – for os – ikke for jer, så det har vi valgt fra.

 

AFSLUTNING

Med denne beretning vil jeg gerne slutte af med at takke musikerne for fantastisk gode musikalske oplevelser, tak til Ensemblets administration, Klara, Maja, vores nye manager og Thomas for godt samarbejde, tak til jer Venner for den opbakning, I giver ved at være til stede ved koncerter og for hjælp ved forskellige arrangementer. Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år.

Marts 2019
Birgit Toft, formand for Vennekredsen

 

Fremtidige arrangementer:

16.-18. maj – det er lige om lidt – arrangerer vi en frokost i København i samarbejde med en kammermusikfestival, som Ensemblet skal deltage i. Det er Østerbro Koncertforening, som holder sin første festival i det, der hedder Unitarernes hus, og hvor Ensemblet skal spille fredag aften og lørdag eftermiddag. Der er mange andre gode koncerter på festivalen, som altså varer fra torsdag aften til lørdag aften.

Man skal selv arrangere rejse og overnatning – vi kan godt hjælpe med det, men de fleste har venner, bekendte og familie, så der ikke nødvendigvis er behov for den store hjælp.

Men vi gør det gerne, så sig frem, hvis der er behov.

Billetter til enkeltkoncerter på festivalen koster 80 kr. og for hele festivalen koster et partoutkort 200 kr. Det er ikke nemt at give rabat på den lave pris, men vi prøver.  

Frokosten er en almindelig pris, som vi ikke har fået endnu.

Evt.

Hanne – tak for kassererjobbet i alle årene – og her er en bestikkelsesgave for at være med på sidelinjen fremover.

 Tak til Birgit for at styre os igennem løjerne og tak til Immanuel for revision.

Ensemble MidtVest · Bitten og Aage Damgaards Plads 2 · 7400 Herning · Denmark · T +45 96 666 777 · kd.vm1594125054e@ofn1594125054i1594125054